foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Lipnie. Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny :-)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

im. WOJSKA POLSKIEGO - ul.Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno, tel. 65 534 02 59, sp_lipno@o2.pl

logo ko

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

Nauczyciele,

Rodzice, Uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących

 

Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zapraszają do udziału w Wielkopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym w dniu 4 września 2019 r. w godzinach od 12.00 do 15.30, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19.

Celem debaty będzie wypracowanie przez uczestników konstruktywnych wniosków, które mogą posłużyć decydentom w doskonaleniu systemu edukacji. Przypominamy, że organizacja Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych jest jednym z postulatów zgłoszonych podczas obrad Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego i poparta przez Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest udział przedstawicieli rodziców, uczniów, nauczycieli, samorządów terytorialnych, organów prowadzących, stowarzyszeń oraz innych instytucji związanych z oświatą. Ze względu na ograniczenia czasowe debaty, planowana liczba uczestników 50-60 osób. Tematyka obrad będzie koncentrowała się wokół następujących aspektów edukacji:

- „Nauczyciel w systemie edukacji”,

- „Jakość w systemie edukacji”,

- „Nowoczesna szkoła”,

- „Uczeń w systemie edukacji”,

- „Rodzice w systemie edukacji”

Prosimy o merytoryczne przygotowanie się do udziału w dyskusji i przedstawienia propozycji wniosków.       

Gotowość udziału w debacie mogą Państwo zgłaszać poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego pod adresemhttp://wre.ko.poznan.pl/debata/

Spośród kandydatów zostaną losowo wybrani uczestnicy obrad Wielkopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, których powiadomimy, drogą e-mailową lub telefonicznie (zgodnie ze wskazanym adresem). W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele lokalnych mediów.

Copyright © 2019 SP LIPNO Rights Reserved.